پیرس برازنان تورمن را در حین فیلمبرداری نجات می دهد

برازنان باند سابق وقتی اوما تورمن را از یک مینی ون نجات داد، جان سالم به در برد.

پیرس برازنان، ستاره سابق باند، وقتی اوما تورمن را از یک مینی ون در حین فیلمبرداری فیلم آینده آنها «پرسی جکسون» نجات داد، نجات داد.

هنرپیشه ایرلندی که در لوکیشن فیلم حضور داشت، خودروی غیرقابل کنترلی را دید که از تپه ای مستقیم به سمت تورمن در حال مسابقه بود، ??اولین زن?? گزارش شده است.

در حالی که ون در حال حرکت به سمت یک منطقه علفزاری بود که اوما با بازیگران و خدمه در حال استراحت بود، هیچ کس در عرشه فراری نبود. یک منبع گفت پیرس فریاد زد: «از سر راه برو!».یک منبع گفت که او به دنبال ون دوید، درب سمت راننده را با آچار باز کرد، به داخل پرید و به ترمز کوبید.

ون به پیاده‌رو برخورد کرد و با سطل‌های زباله برخورد کرد و بازیگران و خدمه برای جلوگیری از برخورد به همه جهات دویدند.

همه از راه آسیب پراکنده شدند. پیرس ستایش و جوک های قهرمان 007 را از اوما دریافت کرد. این منبع افزود، خدمه حمل و نقل به دلیل تنظیم نکردن ترمز اضطراری وانت دچار مشکل شدند.