به روز رسانی کامل قسمت 25 نوامبر 2016 Kumkum Bhagya: پراگیا قصد دارد بی گناهی خود را ثابت کند

در Kumkum Bhagya، Aalia برای توطئه بعدی خود آماده است. پراگیا قصد دارد دکتر را بگیرد.

Kumkum Bhagya, Kumkum Bhagya 24 اکتبر قسمت کامل, Kumkum Bhagya قسمت کامل, Pragya, sarla jaanki, سریال تلویزیونی, سریال های تلویزیونی هندی, سرگرمی, تلویزیوندر Kumkum Bhagya، Aalia برای توطئه بعدی خود آماده است. پراگیا قصد دارد دکتر را بگیرد.

سارلا به سوء استفاده از ابی ادامه می دهد. او می خواهد به ابی بگوید که او شوهر پراگیا است اما پراگیا مانع او می شود. وقتی سارلا پراگیا را آنجا می بیند، بدون اینکه بگذارد چیزی توضیح دهد به او سیلی می زند. پراگیا سعی می کند به او توضیح بدهد، اما او با عصبانیت بر سر پراگیا فریاد می زند. او را برای همه چیز سرزنش می کند. او گریه می کند که حسن نیت خانواده آنها در خطر است. او می گوید از پراگیا خجالت می کشد.

پراگیا موفق می شود سارلا را به داخل اتاق بکشد. او به سارلا می گوید که باردار نیست و دادی هم تایید می کند. سارلا از رفتارش متاسف است. او از پراگیا عذرخواهی می کند. همه آنها از آلیا و تانو بسیار عصبانی می شوند. پراگیا قصد دارد از آلیا و تانو انتقام بگیرد. سارلا به پراگیا می گوید که استراحت کند و به او قول می دهد که این بار بی گناهی او را ثابت کند. سارلا قصد دارد آن دکتر را پیدا کند و او را وادار کند که حقیقت را جلوی همه اعتراف کند.

اطلاعات بیشتر از دنیای سرگرمی:تانو و عالیا سعی می کنند از این موقعیت استفاده کنند. در مقابل ابهی به پراگیا تهمت می زنند. آلیا می گوید که پراگیا یک دختر بسیار زیرک است، او باید چندین رابطه داشته باشد و حالا نمی داند پدر بچه اش کیست. ابی به او می‌گوید که از بدنام کردن پراگیا دست بردارد. عالیا به آبی در مورد ازدواج او با تانو یادآوری می کند. او از او می خواهد که توجه بیشتری به زندگی خود داشته باشد و به تانو در آماده شدن برای ازدواج کمک کند. ابی موافقت می‌کند، او از آلیا و تانو می‌خواهد تا مقدمات مهمانی را فراهم کنند، که او قصد دارد فردا برگزار کند. آلیا موافق است.

همچنین بخوانید: Kumkum Bhagya 24 نوامبر 2016 قسمت کامل به روز رسانی نوشته شده: سارلا پس از خبر بارداری پراگیا ابهی را به باد انتقاد می گیرد.

آلیا قصد دارد یک دردسر دیگر برای پراگیا ایجاد کند. او می داند که پراگیا سعی خواهد کرد انتقام بگیرد، بنابراین آلیا می خواهد پراگیا را درگیر جنجال دیگری کند.